ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΣΕΛΗΝΗ

Τι εννοουμε οταν λεμε «Παυσεις Σεληνης»?

Η «Παύση Σελήνης» αφορά στο χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου,

η Σελήνη πραγματοποιεί το πέρασμα της από ένα Ζώδιο σε κάποιο άλλο.

Το πλανητικό αυτό φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, και λαμβάνει χώρα/

πραγματοποιείται κάθε 2.5 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό (στο πέρασμα), η Σελήνη είναι «κενής πορείας», καθώς δεν

σχηματίζει καμία από τις όψεις του Πτολεμαίου* με τους υπόλοιπους Πλανήτες. Τα εν

λόγω χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια των οποίων η Σελήνη είναι «κενής πορείας»,

είναι γνωστά και ως «Παύσεις Σελήνης».

* Γλωσσάριο - Παραδοσιακές Όψεις Πτολεμαίου (5): Η Σύνοδος, το Τετράγωνο, το Εξάγωνο, η Αντίθεση & το Τρίγωνο

 

Πίσω

Μηνυμα για σενα

Σήμερα είναι μία καλή ημέρα για να επαναπροσδιορίσετε τα σχέδια σας! Μην αφήνεις για αύριο ότι μπορείς να κάνεις σήμερα…

Facebook Fans

Εισοδος ΜελουςLogin using Facebook