ΠΛΑΝΗΤΕΣ & ΣΕΛΗΝΗ

Τι εννοουμε οταν λεμε «Παυσεις Σεληνης»?

Η «Παύση Σελήνης» αφορά στο χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου,

η Σελήνη πραγματοποιεί το πέρασμα της από ένα Ζώδιο σε κάποιο άλλο.

Το πλανητικό αυτό φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο, και λαμβάνει χώρα/

πραγματοποιείται κάθε 2.5 ημέρες.

Στο διάστημα αυτό (στο πέρασμα), η Σελήνη είναι «κενής πορείας», καθώς δεν

σχηματίζει καμία από τις όψεις του Πτολεμαίου* με τους υπόλοιπους Πλανήτες. Τα εν

λόγω χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια των οποίων η Σελήνη είναι «κενής πορείας»,

είναι γνωστά και ως «Παύσεις Σελήνης».

* Γλωσσάριο - Παραδοσιακές Όψεις Πτολεμαίου (5): Η Σύνοδος, το Τετράγωνο, το Εξάγωνο, η Αντίθεση & το Τρίγωνο

 

Πίσω

Μηνυμα για σενα

Για να ξεκινήσει μια καινούργια αρχή, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα παλιό τέλος.

Facebook Fans

Εισοδος ΜελουςLogin using Facebook